Konserwacja podwozi

 

Proces konserwacji podwozia przebiega w etapach:

1.W procesie konserwacji jedną z ważniejszych czynności jest mycie podwozia. Mycie poprzedza proces rozbrojenia auta z nadkoli oraz osłon, a to odnośnie poprawnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przedsiębiorstwo naprawdę profesjonalnie dokonujące prac zwykle posiada na swym wyposażeniu myjnię samochodową, w której pod ciśnieniem pompowana gorąca woda dokładnie wyczyszcza wszystkie miejsca zabezpieczanego podwozia.

2.Krok drug stanowi szczegółowa diagnoza stanu podwozia pod kątem ewentualnych ubytków i ognisk korozyjnych. To właśnie te skorodowane miejsca są przedmiotem pierwszych zabiegów, polegających na usuwaniu ich wypracowanymi, rzetelnymi metodami. Niekiedy zdiagnozowane miejsca korozji bywają tak rozległe, że niezbędny jest ciągły kontakt właściciela z ekipą remontową.

3. Następnym krokiem jest zabezpieczanie nadwozia przed wpływem środków konserwujących podwozie. W tym celu również wykorzystywane są specjalne środki, w przypadku profesjonalizmu tyczy się to najlepszych marek.

4. Ostatni etap polega na myciu nadwozia i sprzątaniu wnętrza samochodu (dokładne mycie samochodu jest wykonywane po każdej większej naprawie).