Badania kierowców

Aparat Piorkowskiego jest urządzeniem do przeprowadzania psychologicznych testów koordynacji wzrokowo-ruchowej, szeroko wykorzystywanym do badania kierowców, któremu podlegają także instruktorzy i egzaminatorzy, czy też osoby pragnące zdać egzamin na prawo jazdy i otrzymać prawo jazdy. Jest też testem, którym badani są pracownicy na stanowiskach z wymogami szczególnej sprawności psychofizycznej.

Heinrich Otto Curt Piorkowski był niemieckim pisarzem i psychologiem, autorem wielu prac naukowych z dziedziny psychologii popełnionych w ramach uprawianej profesji doktora psychologii. Piorkowski uważany jest dziś za pioniera w dziedzinie psychologii stosowanej, szczególnie w związku z psychologicznym testem umiejętności.

W 1920, był współzałożycielem Instytutu psychologii zawodowej i handlowej w Berlinie, który zasłynął później z opracowania i rozwoju testów psychologicznych i sprawdzianów uzdolnień zawodowych jako element poradnictwa zawodowego.

Piorkowski był współtwórcą koncepcji tzw. Aparatu Möde-Piorkowskiego, który jest urządzeniem sprawdzającym koordynacje wzrokowo-ruchową, urządzenie szeroko wykorzystywane dziś do badań kierowców.