Filtr cząstek stałych

Filtr cząstek stałych jest filtrem montowanym w układzie wydechowym silnika wysokoprężnego i benzynowego, elementem oczyszczającym gaz spalinowy z cząstek sadzy i popiołu. Stosowany od 1980 roku, a w silnikach samochodowych od połowy ostatniej dekady XX wieku. Filtr ten pozwolił na eliminację emisji czarnego dymu, który jest charakterystyczny dla pojazdów z silnikami Diesla.

W celu wyeliminowania większych ilości cząstek stałych, jak również związków innych, równie trujących, filtr cząstek stałych stosowany jest w połączeniu z innymi układami pozwalającymi na zmniejszanie ich liczby, w szczególności na uwadze są tu katalizatory oxicat, czy też DeNOx, a także ich kombinacje w postaci katalizatora czterofunkcyjnego. Przykładem jest na przykład układ CRT, który łączy katalizator oxicat i filtr cząstek stałych.

– Duża liczba cząstek stałych powstałych przy spalaniu paliwa w silnikach Diesla powoduje, że silnik Diesla nie spełnia rygorystycznej normy emisji spalin EURO 4 bez zastosowania filtra cząstek stałych. Silniki Diesla bez filtra cząstek stałych osiągają jedynie normę EURO 3 – dowiadujemy się ze źródeł internetowych i innych, które dostarczają na ten temat ogrom informacji.