Lokalizacja gps

– W praktyce GPS to urządzenie polegające na pomaganiu kierowcom w lokalizacji tras, którymi zechcą się poruszać. Jest urządzeniem bez którego trudno sobie wyobrazić współczesny ruch komunikacyjny. GPS pozwala zdać się na jego urządzenie w każdym przypadku, gdy zachodzą wątpliwości co do kierunku trasy ub lokalizacji jego właściciela – informuje nasz ekspert. – Działanie jest w swej zasadzie pomiarem czasu, który dociera jako sygnał radiowy z satelitów do odbiorników. Pomiar polega na znajomości prędkości fal elektromagnetycznych oraz znajomości dokładnego czasu wysłania danego sygnału. W ten sposób oblicza się odległości odbiornika od satelitów.

Global Positioning System jest systemem nawigacji satelitarnej, stworzonym przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, obejmującym swoim zasięgiem całą Ziemię – dowiadujemy się ze źródeł fachowych. – System jest trójsegmentowy: wyróżniamy segment kosmiczny, a w nim kilkadziesiąt satelitów, które orbitują wokół Ziemi; segment naziemny, a w nim stacje kontrolne monitorujące Ziemie; oraz segment użytkownika, czyli odbiorniki sygnału. System został przewidziany do dostarczenia użytkownikom informacji o ich położeniu oraz ma w swym założeniu ułatwiać nawigacje po terenie.