Rozwiązania logistyczne

Logistą transportowym jest osoba o statusie fizycznym lub prawnym, której naczelnym celem działań jest organizacja przewozu ładunków. Opłacony logista ma za zadanie świadczenie usług logistycznych na rzecz tak samo osób prawnych lub fizycznych, względnie, bywa, że na własne potrzeby. Logista zawiaduje organizacją przewozu, wystawiając dokumenty spedycyjne (rozwiązaniem logistycznym są dokumenty wiążące, czy też tak zwany list przewozowy).

Logistyką transportu jest wobec tego każde czynności gospodarcze polegające na zorganizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby fizycznej lub prawnej i na wykonaniu niezbędnych czynności dodatkowych, które wynikają ze specyfiki zlecenia.

Logistyka krajowa jest w związku z powyższym sukcesywnym organizowaniem transportu na terenie wybranego kraju, którym w tym przypadku jest bez wątpienia Rzeczpospolita Polska.

Logistyka transportu jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towarów. Działalność logistyczna powstała ze względu na potrzeby transportowe rozwiązań:

  • handlowych – związana z efektem rozdzielenia usługi i dystrybucji.
  • czynnościowych – związana z powstaniem funkcji przewoźników.