Transport ponadnormatywny

Transport ponadnormatywny to gałąź przewozów, która wiążą się z koniecznością przekraczania przez środek transportu zbioru parametrów dopuszczalnych prawnie. Niekiedy już sam pojazd przekracza te parametry (bez ładunku).

W sprawie transportu ponadnormatywnego sięgamy do wiarygodnych źródeł. – Transport ponadnormatywny odbywa się zazwyczaj w nocy, z udziałem pilota drogowego – mów jedno z nich. – W Polsce przejazdy pojazdów nienormatywnych wymagają specjalnych zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, zezwoleń wydawanych przez właściwy organ państwowy, który wydaje zezwolenia w siedmiu kategoriach (każde z zezwoleń jest pozwoleniem na przejazd pojazdem i drogą niższej kategorii).

Z definicyjnego punktu widzenia, transport ponadnormatywny jest wykonywany przez pojazdy ponadnormatywne, czyli takie pojazdy lub zespoły pojazdów, których naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego przewyższają dopuszczalne, przewidziane dla danej drogi albo wymiar i masa wraz z ładunkiem lub bez niego jest większa od normy dopuszczalnej, przewidzianej w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi.