Spedycja krajowa

Spedycja jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towarów. Działalność spedycyjna powstała ze względu na potrzeby transportowe tego typu:

  • handlowa – związana z efektem rozdzielenia usługi i dystrybucji.
  • czynnościowa – związana z powstaniem funkcji przewoźników.

Spedytorem jest zatem osoba o statusie fizycznym lub prawnym, której naczelnym celem działań jest organizacja przewozu ładunków. Opłacony spedytor ma za zadanie świadczenie usług spedycyjnych na rzecz tak samo osób prawnych lub fizycznych, względnie, bywa, że na własne potrzeby. Spedytor zawiaduje organizacją przewozu, wystawiając dokumenty spedycyjne (dokumentem wiążącym jest tak zwany list przewozowy). Potoczne znaczenie spedytora to przedsiębiorstwo spedycyjne.

Spedycją jest wobec tego każde czynności gospodarcze polegające na zorganizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby fizycznej lub prawnej i na wykonaniu niezbędnych czynności dodatkowych, które wynikają ze specyfiki zlecenia.

Spedycja krajowa jest w związku z powyższym sukcesywnym organizowaniem transportu na terenie wybranego kraju, którym w tym przypadku jest bez wątpienia Rzeczpospolita Polska.