Olej napędowy

Olej napędowy jest paliwem przeznaczonym do każdego silnika wysokoprężnego wyposażonego w zapłon samoczynny.

Na olej napędowy składa się mieszanina, a w jej składzie węglowodór parafinowy, naftenowy i aromatyczny, wydzielony z ropy naftowej w procesie destylacyjnym. Do cech wyróżniających olej napędowy należy fakt, iż destylat oleju napędowego ma temperaturę wrzenia znacznie wyższą (180-350 °C) niż destylat, z których produkuje się benzynę. Z uwagi na dużą zawartość siarki w tym destylacie, konieczny jest proces usuwania siarki poprzez obróbkę wodorową w procesie katalitycznym.

Olej napędowy to również produkt otrzymywany z frakcji pozostałej po destylacji, w związku z czym konieczny jest katalityczny proces rozkładowy (kraking katalityczny, hydrokraking). Skład i wzajemna proporcja węglowodorów, które zawiera olej napędowy, są różne, a zależą od charakteru przerabianej ropy oraz od procesów technologicznych zastosowanych przy ich produkcji.

 

Olej napędowy jest paliwem stosowanym do napędzania tak zwanych dizli. Silniki takie charakteryzuje większa żywotność niż silniki napędzane benzyną, uchodzą też za silniki bardziej oszczędne.