Tłumiki – warszawa

Tłumik samochodowy jest jak wiadomo jedną z części układu wydechowego, niezbędną do prawidłowego odprowadzania i przetwarzania spalin, które wydobywają się z silnika, a także służy do właściwego redukowania hałasu.

Liczba tłumików w układzie wylotowym dobierana jest z uwagi na właściwość tłumienia hałasu przez różne tłumiki. Zwykle zastosowanie odnajdują dwa lub trzy tłumiki wylotowe.

W układzie wydechowym na ogół występują elementy następujące: kolektor wylotowy z rurą wylotową, tłumik przedni, katalizator, tłumik środkowy, tłumik końcowy, czy wreszcie rura wydechowa końcowa.

Na szczególną uwagę chcemy zwrócić przy okazji pojawienia się kolektora wylotowego, który jest zespołem przewodów jakie odprowadzają spaliny z cylindrów silnika spalinowego wprost do rury wydechowej. Kolektor stanowią przewody wylotowe poszczególnych cylindrów, połączone z przewodem zbiorczym o średnicy odpowiednio większej. Kończy go kołnierz złączony z rurą wylotową, która z kolei prowadzi w silnikach o zapłonie iskrowym do reaktora katalitycznego.

Szczęściem naszych uszu jest współcześnie fakt, iż po Warszawie poruszają się pojazdy wyposażone w powyżej opisany sprzęt.