Projekt organizacji ruchu

Projekty organizacji ruchu powinny zawierać:
1) plany orientacyjne w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z oznaczeniem drogi lub sieci dróg, do których odnosi się projekt;
2) plany sytuacyjne w skali 1:500 lub 1:1 000 (w pewnych zawnioskowanych sytuacjach organ zawiadujący ruchem dopuszcza skalę 1:2 000 lub same szkice bez skali);
a) lokalizacje już istniejących, zaprojektowanych oraz usuwanie znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu; dla wybranego projektu zmiany stałych organizacji ruchu dopuszczane są się zaznaczenia lokalizacji tylko znaków lub urządzeń w związku z nową organizacją ruchu;
b) zbiór parametrów geometrycznych drogi;
3) programy sygnalizacji oraz wyliczenia przepustowości dróg – w przypadkach projektów zawierających sygnalizacje świetlne;
4) zbiór zasad dokonywania zmiany oraz sposoby ich rejestracji;
5) opisy techniczne zawierające charakterystykę traktu i ruchu na nim;
6) przewidywane terminy wprowadzania czasowych organizacji ruchu oraz terminy wprowadzania nowej stałej organizacji ruchu lub przywracania poprzednich stałych organizacji ruchu – w przypadku projektów dotyczących wykonywania robót na drodze;
7) nazwisko i podpis projektanta.