Kontrola ITD

Kontrole w transporcie drogowym wykonują, jak wiadomo, inspektorzy transportu drogowego uprawnieni są do przeprowadzania takowych. Każdy inspektor posiada uprawnienia dające mu możliwość wydawania poleceń. Posługując się legitymacją służbową oraz specjalnie oznaczonym pojazdem, inspektor przeprowadza taką kontrole.

Przy pomocy tarczy do zatrzymywania pojazdów inspektor podaje sygnały zatrzymujące pojazd. Polecenia jednakże może również skorzystać w tym celu z urządzeń nagłaśniających, świetlnych lub sygnalizujących. Tym nie mniej sygnalizujące kontrole może być niebieskie światło błyskowe i dźwięk o tonie zmiennym.

Wymagana jest dostateczna odległość by wydać efektywne polecenie do zatrzymania pojazdu. Inspektor musi wziąć przy tym pod uwagę widoczność od strony zatrzymywanego kierującego zatrzymywanym pojazdem. Może to również przebiegać na zasadzie polecenia udania się kierującego zatrzymywanego za pojazdem inspektora, który w ten sposób może rozwiązywać problem bezpiecznego miejsca postoju dla siebie i kontrolowanego. Wyjątek stanowi przypadek, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że zatrzymywany zagraża bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, czy to ze względu na swój stan techniczny, czy też zachowanie.