Transport ciężarowy

Transport ciężarowy jest jedną z gałęzi transportu, która to dotyczy ładunków i pasażerów przemieszczających się po trasach lądowych przy pomocy środków transportu kołowego. Usługa transportowa odbywająca się z wykorzystaniem tego rodzaju transportu świadczą tak zwani przewoźnicy drogowi.

Zalet transportu drogowego jest bez liku, jak choćby taka, że transport ciężarowy stwarza możliwości przewożenia ładunku lub pasażerów bezpośrednio do miejsca przeznaczenia (zgodnie z zasadą zwaną „od drzwi do drzwi”). Są wśród specyfiki transportu ciężarowego, obok niepodważalnych zalet,  również wady, w tym energochłonność i szkodliwe oddziaływanie na środowisko naturalne. Ten rodzaj gałęzi transportowej posiada najbardziej rozbudowaną infrastrukturę drogową. Na infrastrukturę drogową składają się budynki wykorzystywane przez dział infrastruktury, urządzenia do poboru opłat, parkometry, urządzenia świetlne, znaki drogowe i urządzenia sygnalizacyjne i łącznościowe, przejazdy kolejowe, konstrukcje budowlane takie jak osłony śniegowe, budowle ochronne zapobiegające lawinom i odpadom skalnym, tunele, wiadukty, przepusty i mosty, roboty drogowe i grunty.