Tabliczki do znaków drogowych

Tabliczki do znaków drogowych umownie dzieli się na kategorię, w związku z rodzajem informacji, które dostarczają podróżującym kierowcom. Są wśród nich między innymi znaki ostrzegawcze, które ostrzegają kierowców o występujących zagrożeniach na wybranym odcinku drogi. Znaki ostrzegawcze zobowiązują do szczególnej ostrożności. Drugą liczną grupą znaków są znaki, których tabliczki określają kategorię tych znaków, jako znaki zakazu. Pełnią one funkcje informacyjne związane z zakazem ruchu bądź o jego ograniczeniach na określonym odcinku drogi. Kolejna kategoria to znaki nakazu, informujące kierowców o charakterze zachowania jakie powinien podjąć w związku z określonym fragmentem drogi. Są również wśród znaków tabliczki informacyjne, informujące o adekwatnym sposobie jazdy na wybranym odcinku lub o konkretnych obiektach w pobliży danego odcinka. Jest to ta grupa tabliczek znaków, które umieszczono po obu stronach drogi lub ponad jezdnią. Wreszcie znaki kierunku i miejscowości, które, jak wiadomo, ułatwiają kierowcom poruszanie się po drodze w ogóle. Wskazują one drogi lub szlaki drogowe do poszczególnych miejscowości. W końcu zawierające informacje, które ułatwiają orientację uczestnikom ruchu drogowego.