Naprawa szyb

W będzie są Ci którzy uważają, że w sytuacji występowania odprysku na szybie konieczna jest jej wymiana, bowiem współczesna technologia oferuje metody naprawiania i zabezpieczania takich miejsc na szybie, podczas gdy koszty takich operacji wynoszą często sumy zaledwie przekraczające siedemdziesiąt złotych. A to w przypadku również dużych uszkodzeń, przy czym pewne ślady mogą pozostać. Niekiedy występuje na szybie uszkodzenie zwane „rybia łuska”, które bywa, że kwalifikuje się do wyprowadzenia uszkodzenia za pomocą żywicy, po czym zostaje na ogół ślad stosunkowo niewielki. Jest w tej grupie także popularna „gwiazdka” – efekt chociażby podróży drogami szutowymi, niwelowany wspomnianą żywicą. Przy czym trzeba tu zaznaczyć, że większość tego typu uszkodzeń mniejszych jest do wyprowadzenia bez pozostawiania śladów.

Naprawa jest przeważnie operacją liczoną na ok 30-40 minut. Trzeba zaznaczyć, że charakterystyczne „kreski” w miejscach uszkodzeń są decydujące w pozostawianiu śladów. Mówi się też, że każda interwencja naprawcza miejsc uszkodzonych jest dużo lepsza niż pozostawienie ich bez żadnej reakcji.

Niekiedy miejsca uszkodzeń trzeba nawiercić w zewnętrznej warstwie szyby. Żywica wówczas wchodzi pod ciśnieniem w miejsce uszkodzone.