Konserwacja podwozia

Proces konserwacyjny podwozi przebiega w etapach mniej lub bardziej oczywistych dla odbiorców usługi. Za pewne wielu skojarzy w ramach konserwacji podwozia mycie podwozia i sprzątanie wnętrza samochodu, czy też mycie nadwozia po wykonaniu zabiegów, natomiast mniej oczywiste wydaje się być zabezpieczanie nadwozia przed wpływem środków konserwujących podwozie, z wykorzystaniem specjalnych środków. Jest w tej grupie czynności szczegółowe diagnozowanie stanu podwozia pod względem ewentualnych ubytków i ognisk korozyjnych. To właśnie te skorodowane miejsca są przedmiotem pierwszych zabiegów, polegających na usuwaniu ich wypracowanymi, rzetelnymi metodami. Niekiedy zdiagnozowane miejsca korozji bywają tak rozległe, że niezbędny jest ciągły kontakt właściciela z ekipą remontową. W procesie konserwacyjnym jedną z ważniejszych czynności jest oczyszczanie podwozia. Poprzedza ono etap rozbrajania samochodu z osłon oraz nadkoli, a to odnośnie poprawnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Dobrze jest, jeśli wybrane przedsiębiorstwo naprawdę profesjonalnie dokonujące prac ma na swym wyposażeniu myjnię samochodową, w której pod ciśnieniem pompowana gorąca woda dokładnie wyczyszcza wszystkie miejsca zabezpieczanego podwozia.