Kalibracja tachografów

Tachograf jest urządzeniem pomiarowym, które pełni funkcję prędkościomierza połączonego z zegarem. Jego główne zadanie to rejestrowanie pracy kierowcy, czyli poczynienie adnotacji dotyczących liczby przebytych kilometrów, czasookres jazdy oraz długość i częstość przerw.

Przedsiębiorca zgłaszający działalność w branży transportowej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej oraz ustawy o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r., jest zobowiązany do zamontowania i zastosowania tachografu w każdym pojedynczym pojeździe ciężarowym. Instalacja, kalibracja i naprawa tachografów może być przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienie.

 

Co to jest kalibracja tachografu?

Kalibracja tachografu jest sprawdzeniem urządzenia pod względem sprawności i dostosowania parametrów do określonego typu pojazdu oraz potwierdzeniem danych samochodu, czyli wielkości opon, wartości licznika, a przede wszystkim numeru rejestracyjnego, numeru VIN, VRN,  itp. Kalibracji dokonują tylko warsztaty posiadający odpowiednie uprawnienia, a przede wszystkim wykazujące się posiadaniem karty warsztatowej wydawanej przez Główny Urząd Miar.