Zawory hydrauliczne

Zawory hydrauliczne są obecne w każdym z układów hydraulicznych. Obowiązkowo każdy z układów  wyposaża się w zawór przelewowy (bezpieczeństwa) oraz jest też zawór zwrotny zabezpieczający pompy hydrauliczne. Funkcja reszty elementów ma za zadanie zapewniać kontrolę i regulację parametrów oraz tak zwanego charakteru przepływu, a także sterować kierunkiem przepływu i ruchem odbiorników.

  • Zawory ciśnieniowe mają za zadanie ograniczać maksymalne ciśnienie występujące w układzie, celem zabezpieczania jego podzespołów przed ewentualnym uszkodzeniem. Są to zawory działania bezpośredniego, które odprowadzają do zbiornika nadmiar cieczy.
  • Zawory sterujące przepływem mają za zadanie kontrolować prędkość działania siłowników oraz silników hydraulicznych poprzez zmiany przekrojów przepływu medium.
  • Zawory sterujące ruchem stosowane są w celu zabezpieczania układów przed przepływem cieczy w niewłaściwym kierunku oraz mają zabezpieczać siłowniki i silniki hydrauliczne przed nadmiernym obciążeniem (ciśnieniem) lub niepożądanym ruchem (wymuszonym zewnętrznie).
  • Zawory kierunkowe rozprowadzają ciecz w odpowiednie gałęzie układów hydraulicznych. Mogą służyć jako zawór odcinający przepływ lub bezpośrednio sterować pracą siłowników i silników hydraulicznych.