Tablice rejestracyjne

Polskie tablice rejestracyjne, które są obecnie używane, to tablice rejestracyjne, które zostały wprowadzone 31 marca 2000 r., a związane są z ostatnią reformą administracyjną w kraju w roku 1999, a są wydawane od 1.05.2000 roku. Wówczas to nowe tablice rejestracyjne, wizualnie różniące się również białym tłem, zastąpiły tablice starego typu, z białymi znakami na czarnym tle, które były mniej czytelne w nocy. Tymczasem nowe tablice pokrywane są substancją odbijającą światło silniej niż stare. Obecny wzór tablic zwykło określać rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z 22 lipca 2002 r. w sprawie oznaczenia i rejestracji i pojazdów.

Ze względu na poszczególne typy pojazdów używane są następujące typy tablic:

  • samochodowe – dwie tablice samochodowe jednorzędowe.
  • dla przyczepy samochodowej lub ciągnika rolniczego – jedna tablica samochodowa.
  • motocyklowe – jedna tablicy motocyklowej;
  • dla ciągników rolniczych – jedna tablicy motocyklowa lub samochodowa jednorzędowa.
  • motorowerowe – jedna tablica motorowerowa lub motocyklowa.

Dwie lub trzy pośród pierwszych liter tworzą wyróżnik miejsca. Pierwsza litera to nazwa województwa, a jedna lub dwie następne to pierwsze litery od nazwy powiatu.