Samochód zastępczy

Awaria lub wypadek samochodowy może spowodować, że unieruchomione auto wyklucza przez pewien czas jego użytkowanie. Chyba nikt, kto opłaca swoją polisę, nie ma wówczas oporów, by skorzystać z opcji samochodu zastępczego, który bywa rozwiązaniem trudnej sytuacji transportowej.

Autorzy związanych z tą kwestią wyjaśnień zaznaczają, że dostępność samochodów zastępczych z wymienionego tytułu zależy w pierwszym rzędzie od tego, jakiego typu sytuacja miała miejsce, i nie ustała. Skorzystanie z samochodu zastępczego dotyczy wszakże ram ubezpieczenia OC sprawcy sytuacji, która wykluczyła nasz pojazd poza stan właściwy do użytkowania. Ważna jest w tym miejscu adnotacja, że kluczowa może się okazać nasza polisa autocasco

Samochód z OC sprawcy wypadkowego zajścia, oznacza fakt brania udziału w takowej sytuacji, a wówczas istnieje ten przywilej do pojazdu zastępczego z polisy OC sprawcy. Natomiast istnieje jeszcze zwrot kosztów,  możliwy kiedy nie możemy zaspokajać swojej potrzeby związanej z poruszaniem się pojazdem mechanicznym, czy też gdy ponieśliśmy odpowiednie koszta do korzystania z pojazdu w takim samym zakresie, w jakim korzystalibyśmy z auta, gdyby nie uległ wypadkowi, lub gdy nie można używać samochodu w takich samych ramach jakby szkoda nie zaistniała.