Pokrótce o samochodach

Są to pojazdy mechaniczne, które mają własny napęd czyli silnik. Źródłem energii jest paliwo dostarczane do tego samochody. Paliwem może być gaz, ropa, benzyna czy wodór, jak i bateria. Samochody są najczęściej na czterech kołach, ale zdarzają się też na trzech tak zwane cyklonetki. Samochody służą do przewozu ładunku, osób. Są różne typy samochodów jak sportowe, sportowo-użutkowe, kempingowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe dostawcze, ciężarowe samochody terenowe, ciągniki siodłowe, balastowe, samochody opancerzone, pożarnicze, żurawie samochody, ambulanse, asenizacyjne, śmieciarki, zamiatarki, pługopiaskarki. Należy wiedzieć, że samochód zbudowany jest z nadwozia, podwozia, silnika, instalacji elektrycznej. Natomiast na bezpieczeństwo mają wpływ elementy czynne i bierne. W każdym też kraju są fabryki produkujące samochody własne lub na licencji danej fabryki. Obok takich fabryk powstają też firmy wspomagając, które produkują części jako podzespoły do samochodów. W ostatnich czasach motoryzacja bardzo się rozwinęła.