Pokrótce o motoryzacji

Motoryzacja obejmuje wszystkie urządzenia mechaniczne – wszelkiej maści pojazdy, które są napędzane silnikiem spalinowym. Motoryzacja w języku potocznym to samochody i wszystkie inne pojazdy, które służą człowiekowi, a ich konstrukcja zawiera silnik czy kilka innych najważniejszych części, dzięki którym można przypisać je do kategorii motoryzacji. Motoryzacja w naszym kraju rozwinęła się w zadowalającym stopniu, niemniej jednak wiele nam brakuje do osiągnięcia tego, co osiąga się na zachodzie. Polska produkuje samochody, które jednak nie są samochodami o wszechstronnych możliwościach. Produkowane w naszym kraju samochody to po prostu samochody – nic więcej co byłoby warte uwagi. Czy Polska kiedykolwiek może zaistnieć ze swoimi produktami na skali światowej? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, gdyż o tym nie decyduję Ja, ani nikt inni. O tym decydują ludzie, którzy są odpowiedzialni za tworzenie samochodów. Niestety Ja do mówienia tutaj mam najmniej. Ale głęboko wierzę w to, że kiedyś Polska będzie znana i to z niejednego wspólnego dobra.