Parking automatyczny

Parkingi automatyczne zawierają w swoim najszerszym pojęciu systemy parkingowe, produkcją i dostarczaniem których zajmują przedsiębiorstwa zorientowane na rynek motoryzacyjny. Systemy parkingowe stworzono w celu regulowania problemu parkingowych opłat. Systemy parkingowe mają charakter modułowy, co oznacza, że systemy parkingowe są „indywidualizowane” na miarę potrzeby każdego klientów. Wśród oferowanych systemów parkingowych są odnajdują się zawsze takie, które są najlepsze dla określonych parkingów, o różnych rozmiarach i typach, zarówno dla wielopoziomowych parkingów, jak i garaży standardowych.

Wśród systemów parkingowych są systemy tworzone dla dużych jak i małych parkingów. Na przykład dawno już zostały stworzone systemy z myślą o parkingach dużych, korzystających równolegle z innych rodzajów rozwiązań systemowych, zarówno dla systemów kamer automatycznie rozpoznających tablice rejestracyjne, jak i systemów naprowadzania na wolne miejsca parkingowe.

System parkingowy może posiadać autonomiczne parkowanie, działające jako urządzenie bezobsługowe. System ten jest głównie odpowiedni dla prostych parkingów z kilkoma lub jednym wjazdem i jednym wyjazdem.