Oleje silnikowe

Olej silnikowy jest czynnikiem smarującym w silnikach spalinowych. DO Podstawowych składników olei silnikowych należą frakcje z destylacji ropy naftowej, które wrzą w temperaturze 350-500 °C lub wiele oferowanych dziś syntetycznych ich odpowiedników.

Do olei silnikowych należą również dodatki polepszające ich właściwość, takie jak dodatek przeciwkorozyjny – w celu zmniejszania korozyjnego wpływu oleju na elementy silnika; dodatek przeciwutleniający – w celu spowalniania procesu starzenia się oleju; dodatek obniżający temperaturę krzepnięcia; dodatek powiększający smarność; dodatek obniżający temperaturę pienienia się oleju, oraz dodatek dyspersyjny utrzymujący zanieczyszczenie w jednorodnej zawiesinie.

Strefa klimatyczna w jakiej będzie pracować samochód jest podstawowym kryterium doboru oleju do silnika. Wskazane jest stosowanie się do sugestii producentów silników, którzy jasno wskazują na najbardziej odpowiedni rodzaj oleju, który przypisany jest danej jednostce napędowej. Rodzaj oleju jest też dobrze rozpoznawalny przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie reparacji i konserwacji pojazdów samochodowych właścicieli i ich pracowników.