Koncern Volkswagen

Volkswagen, czy też popularny VW jest jedną z bardziej znanych marek samochodów produkowanych w Niemczech, obecnie także w wielu innych rejonach świata. W tłumaczeniu dosłownym nazwa ta oznaczać będzie samochód ludu, czy też przeznaczony dla mas. Sam koncern posiada dosyć długą historię, gdyż zaczęła się ona w okresie przedwojennym, a mianowicie w latach trzydziestych wieku dwudziestego, kiedy to rządowi niemieckiemu przedstawiony został projekt konstrukcji legendarnego już dzisiaj garbusa, który po stworzeniu kilku kolejnych prototypów w końcu został przyjętym i bardzo szybko zyskał sobie szeroką popularność.