Zarządzanie transportem

Zarządzanie transportem handlowe lub czynnościowe, to inaczej logistyka transportu – jest działalnością polegającą na organizowaniu przewozu towarów. Działalność logistyczna powstała ze względu na potrzeby transportowe związane z efektem rozdzielenia usługi i dystrybucji lub związana z powstaniem funkcji przewoźników.

Zarządzanie transportem jest zatem realizowane przez osobę o statusie fizycznym lub prawnym, której naczelnym celem działań jest organizacja przewozu ładunków. Opłacony zarządca ma za zadanie świadczenie usług logistyczno – spedycyjnych, na rzecz tak samo osób prawnych lub fizycznych, względnie, bywa, że na własne potrzeby. Zarządca zawiaduje organizacją przewozu, wystawiając dokumenty spedycyjne (dokumentem wiążącym jest tak zwany list przewozowy). Potoczne znaczenie zarządcy to przedsiębiorstwo spedycyjne.

Zarządzanie transportem jest wobec tego każdą czynnością gospodarczą polegającą na zorganizowaniu przewozu ładunków na zlecenie osoby fizycznej lub prawnej i na wykonaniu niezbędnych czynności dodatkowych, które wynikają ze specyfiki zlecenia.

Zarządzenie transportem jest w związku z powyższym sukcesywnym organizowaniem transportu na terenie wybranego kraju, którym w tym przypadku jest bez wątpienia Rzeczpospolita Polska.