Malowanie pasów drogowych

Malowania parkingów i dróg w technologiach oznakowań cienkowarstwowych wykonuje się używając jednoskładnikowych farb rozpuszczalnikowych akrylowych, zawierających rozpuszczalnik w ilości do ok. 25%. Jest to w naszym kraju technologia najbardziej przyjęta i popularna. Wskutek odparowania zawartych w farbie rozpuszczalników położona warstwa wysycha.

Natomiast dobre oznakowania grubowarstwowe wykonywane są materiałami, które dają możliwości nakładania powłoki o grubości od 0,9 do 5 mm. W porównaniu do cienkowarstwowej technologii metodę grubowarstwową wyróżnia zdecydowanie lepsza trwałość jak również lepsza widoczność, zwłaszcza w warunkach atmosferycznych trudnych, takich jak mgła czy deszcz.

Oznakowanie chemoutwardzalne jest wykonywane z mas chemoutwardzalnych dwuskładnikowych. Składa się nań masa oraz utwardzacz, mieszanych w proporcjach 98:2 %. Malowanie takie jest technologią stosowaną w miejscach o szczególnie dużym natężeniu ruchu i w miejscach gdzie okres trwałości oczekiwany jest największy – należą do nich takie miejsca jak przejście dla pieszych, linia bezwzględnego i warunkowego zatrzymania, strzałki kierunkowe, itp.